collo banner

A+ A A-

QUARTERLY 2/2018

Grzegorz Goryński

BUDOWA OKRĘTÓW PATROLOWYCH PRZEZ STOCZNIĘ MARYNARKI WOJENNEJ DLA WOJSK OCHRONY POGRANICZA, CZ. 2

Marcin Liberacki

WYBRANE MODELE SZKOLENIA WOJSKOWEGO KANDYDATÓW NA OFICERÓW W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Dariusz Łukasiewicz

GŁÓD I NADMIAR. KONSUMPCJA ŻYWNOŚCI W PRUSACH W XIX I POCZ. XX W.

Wojciech Mazurek

KODEKSY ETYCZNE W POWOJENNYM WOJSKU POLSKIM

Mariusz Samp

KAROL MALECZYŃSKI JAKO BADACZ DZIEJÓW WOJNY POLSKO-NIEMIECKIEJ 1109 ROKU

Maria Czaplicka-Jedlikowska

O POTRZEBIE UŚWIADAMIANIA ZNACZENIA KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ NA PRZYSZŁOŚĆ MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM. RECENZJA KSIĄŻKI: GRZEGORZ MAJKOWSKI, OUTSIDERZY. WSPÓŁCZESNY DYSKURS MŁODZIEŻY Z OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY, WYDAWCA MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO, INSTYTUT RUCHU LUDOWEGO, WYDAWNICTWO OFI, WARSZAWA 2018, SS. 212