collo banner

Komitet Redakcyjny

Redaktor naczelny: dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. nadzw. AMW
Zastępca redaktora naczelnego: dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. nadzw. AMW
Redaktorzy tematyczni:
dr hab. Lidia Burzyńska-Wentland, prof. nadzw. AMW – pedagogika
prof. dr hab. Adam Kosidło – stosunki międzynarodowe
prof. dr hab. Stanisław Żerko - stosunki międzynarodowe
dr Gracjan Cimek – stosunki międzynarodowe
dr hab. Piotr Semków, prof. nadzw. AMW – historia
Redaktor językowy: mgr Beata Różańska
Redaktor statystyczny: dr Andrzej Łapa
Sekretarz redakcji: mgr Katarzyna Zeman