collo banner

Rada Naukowa

prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Zdenka Kalnicka (Ostravská Univerzita)
ks. prof. dr hab. Artur J. Katolo (Pontificia Facolta Teologica dell'Italia Meridionale)
prof. dr hab. Iwan Pankiewicz (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Ivana Franki)
prof. dr hab. Jan Maciejewski (Uniwersytet Wrocławski)