collo banner

KWARTALNIK 1/2017

Magdalena Grabowska
„DOTĄD O NIC NIE PROSILIŚCIE W IMIENIU MOIM” (J 16,24). PRAGMATYKA WYPOWIEDZI MODLITEWNYCH W EWANGELICZNYCH WSPÓLNOTACH CHARYZMATYCZNYCH
 
 
Aleksandra Kaczmarek
STRES BOJOWY Z PERSPEKTYWY OPERACJI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
 
 
Antoni F. Komorowski
RECENZJA OPRACOWANIA PT. „SZKOLNICTWO WOJSKOWE I RZECZYPOSPOLITEJ”, REDAKCJA NAUKOWA WOJCIECH WŁODARKIEWICZ, WARSZAWA 2015. (250 ROCZNICA POWOŁANIA SZKOŁY RYCERSKIEJ)
 
 
Andrzej Łapa
 
 
 
Katarzyna Panasiuk, Bazyli Panasiuk
UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU  WYBRANE PROBLEMY
 
 
Grzegorz Predel
WPŁYW UDZIAŁU ŻOŁNIERZY W MISJI STABILIZACYJNEJ W AFGANISTANIE NA FUNKCJONOWANIE ICH RODZIN. WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH WBBS WCEO
 
 
Rafał Smoleń
ROLA WYBITNYCH JEDNOSTEK I MITÓW PAŃSTWOTWÓRCZYCH W PROCESIE LEGITYMIZACJI WŁADZY W PAŃSTWACH AFRYKI PRZEDKOLONIALNEJ