collo banner

KWARTALNIK 1/2018

Joanna Bielecka-Prus

RETORYKA LĘKU PRZED OBCYM W DYSKURSIE PRASOWYM

Andrzej Drzewiecki

MARYNARKA WOJENNA RP ANNO DOMINI 2017. "KLAJSTROWANIE" TRUDNEJ RZECZYWISTOŚCI!

Grzegorz Goryński

 BUDOWA OKRĘTÓW PATROLOWYCH PRZEZ STOCZNIĘ MARYNARKI WOJENNEJ DLA WOJSK OCHRONY POGRANICZA

Kamila Kalinowska-Schneider

GDY MNIEJSZOŚĆ STAJE SIĘ WIĘKSZOŚCIĄ. PARTIE O CHARAKTERZE ANTYIMIGRANCKIM I ICH ROLA W SYSTEMACH POLITYCZNYCH WYBRANYCH KRAJÓW EUROPY ZACHODNIEJ

Wojciech Milewski

 DYPLOMACJA STOLICY APOSTOLSKIEJ W CZASIE PONTYFIKATU JANA PAWŁA II (1978-2005)

Magdalena Tomaszewska, Wioleta Tomczyk

 POCZUCIE STRESU I JAKOŚCI RELACJI MAŁŻEŃSKIEJ U ŻON ŻOŁNIERZY UCZESTNICZĄCYCH W MISJACH WOJSKOWYCH POZA GRANICAMI KRAJU (W ŚWIETLE BADAŃ PILOTAŻOWYCH)

Piotr J. Przybysz

 FILOZOF O PRAKTYCE SZTUKI ŻYCIA. RECENZJA KSIĄŻKI B. DZIEMIDOK, FILOZOFIA I SZTUKA ŻYCIA, WYDAWNICTWO UMCS, LUBLIN 2017, SS. 164