collo banner

KWARTALNIK 2/2018

Wojciech Mazurek

KODEKSY ETYCZNE W POWOJENNYM WOJSKU POLSKIM

Mariusz Samp

KAROL MALECZYŃSKI JAKO BADACZ DZIEJÓW WOJNY POLSKO-NIEMIECKIEJ 1109 ROKU

 

 

Maria Czaplicka-Jedlikowska

O POTRZEBIE UŚWIADAMIANIA ZNACZENIA KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ NA PRZYSZŁOŚĆ MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM. RECENZJA KSIĄŻKI: GRZEGORZ MAJKOWSKI, OUTSIDERZY. WSPÓŁCZESNY DYSKURS MŁODZIEŻY Z OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY, WYDAWCA MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO, INSTYTUT RUCHU LUDOWEGO, WYDAWNICTWO OFI, WARSZAWA 2018, SS. 212