collo banner

KWARTALNIK 4/2016

Justyna Czekajewska
 
 
Bogusław Gogol
 
 
Łukasz Kowalewski, Adam Kosidło
 
 
Roman Kraiński
 
 
Astrid Męczkowska-Christiansen
„EFEKTÓW KSZTAŁCENIA” .................................................................................................................................................... 83
 
Svitlana Soroka, Svitlana Lizakowska
REŻIMÓW POLITYCZNYCH (NA PRZYKŁADZIE POSTTOTALITARNYCH PAŃSTW)] .................................................. 103
 
Agnieszka Suchocka
KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE – PRZYWILEJ CZY KONIECZNOŚĆ? ............................................................. 121