Niezrealizowana wizja serii nowoczesnych polskich kutrów torpedowych w latach 1965–1986

Autor

  • Iwona Pietkiewicz
  • Tomasz Neubauer

Słowa kluczowe:

polski kuter torpedowy, Polska Marynarka Wojenna

Abstrakt

W artykule autorzy starają się przedstawić wizję budowy serii nowoczesnych, szyb-kich, dobrze uzbrojonych polskich kutrów torpedowych. Cennym uzupełnieniem tego opraco-wania są relacje oficerów i podoficerów, którzy pełnili służbę na tego typu jednostkach. Autorzy wskazują na czynniki niezrealizowania i niepowodzenia projektu. Przyczynę upatrują w braku przepisów projektowania, budowy i odbiorów podobnych okrętów przez PMW i pol-skie stocznie. Wskazują również na podtekst polityczny i ekonomiczny.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-06

Numer

Dział

Artykuły