Idea wielokulturowości w ocenie studentów pedagogiki w perspektywie zmiany społecznej

Autor

  • Beata Ecler-Nocoń
  • Małgorzata Kitlińska-Król

Słowa kluczowe:

wielokulturowość, tożsamość, patriotyzm

Abstrakt

Autorki artykułu stawiają pytanie, czy w naszych czasach wobec kulturowych prze-obrażeń jest miejsce na takie pojęcia (postawy), jak patriotyzm czy przywiązanie do ojczyzny. Na tak sformułowane pytanie analiza badań nad rozumieniem idei wielokulturowości przez studentów pedagogiki przynosi dwie przeciwstawne odpowiedzi. Pierwsza, która wpisuje się w klasyczne rozumienie tożsamości w ujęciu Charlesa Taylora, tzn. patriotyzm i umiłowanie ojczyzny w takim rozumieniu mogą być częścią odpowiedzi na pytanie „Kim jestem?”. Druga tendencja, jaka ujawnia się w odpowiedziach studentów, odkrywa młodych ludzi jako rzeczni-ków zmiany. Studenci postrzegają rzeczywistość w nowym kontekście, jako strukturę otwartą, płynną, zmienną i niestałą. W odpowiedzi na pytanie o wielokulturowość podkreślają zjawisko przenikania, nakładania się, mieszania, łączenia kultur, czego efektem jest zmienna tożsa-mość współczesnego człowieka. Autorki nie rozstrzygają, która z odpowiedzi jest bardziej uprawniona. Refleksję nad tym pozostawiają potencjalnemu czytelnikowi.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-06

Numer

Dział

Artykuły