Wschodząca dorosłość a tożsamość młodego pokolenia – współczesne zagrożenia dla kształtowania tożsamości – analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje

Autor

  • Ewa Wysocka

Słowa kluczowe:

wschodząca dorosłość, młode pokolenie, ponowoczesność, tożsamość

Abstrakt

Wschodząca dorosłość to zjawisko stanowiące korelat ponowoczesności i zmian na rynku pracy, które dotykają w sposób szczególny młode pokolenie. Jest to nowy etap życia, obejmujący wiek od 18 do 25-30 lat1, którego istotę stanowi eksperymentowanie z rolamiżyciowymi – w sferze rodziny, miłości, pracy, a także zmienność światopoglądowa. Artykuł stanowi egzemplifikację zagrożeń, jakie „wschodząca dorosłość” powoduje dla kształtowania się tożsamości młodego pokolenia. W warstwie teoretycznej zawiera charakterystykę zjawi-ska i próbę wskazania czynników, które je wyznaczają. W warstwie empirycznej odnosi się do zaburzeń w rozwoju tożsamości charakterystycznych dla tej fazy ludzkiego życia.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-06

Numer

Dział

Artykuły