Procesy sakralizacji i desakralizacji życia społecznego na przełomie XX i XXI wieku jako czynnik budowy ładu społecznego

Autor

  • Andrzej Łapa

Słowa kluczowe:

sakralizacja, desakralizacja, społeczeństwo otwarte, społeczeństwo zamknięte, Filia, fobia, dialog, ład społeczny

Abstrakt

W artykule przedstawiono problemy związane z procesami sakralizacji i desakra-lizacji współczesnych społeczeństw, które dokonują się na przełomie XX i XXI wieku. Ich skala i intensywność często zaskakują głównych aktorów życia społecznego, jakimi są współczesne społeczeństwa zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej i Kościoły naro-dowe, które nie zawsze potrafią się odnaleźć w nowej sytuacji. Mimo istniejących regula-cji międzynarodowych zawartych w konkordatach ich praktyczna realizacja wzbudza wiele napięć i konfliktów zarówno wśród hierarchów, jak i społeczeństwa. Pierwsi oba-wiają się negatywnych skutków nadmiernej laicyzacji, utraty „rządu dusz”, społeczeństwo zaś krytycznie odnosi się do fundamentalistycznych zapędów części duchowieństwa. Brak dialogu, kreowanie wzajemnych relacji opartych na fobiach, niechęć do zrozumienia racji drugiej strony, skandale związane z nadużyciami seksualnymi i patologiami trapią-cymi instytucję Kościoła pogłębiają chaos i dezorientację nie tylko wśród wiernych, ale i niektórych duchownych.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-06

Numer

Dział

Artykuły