Kreatywne i alternatywne myślenie w coaching’u oraz doradztwie naukowym w środowisku cywilnym i wojskowym

Autor

  • Jaroslava Ester Evangelu
  • Zalán Gasparics

Słowa kluczowe:

coaching, doradztwo, doświadczać niepewności, społeczna dojrzałość, sztywne myślenie, wrodzona skromność, coach, wewnętrzna poczytalność kontra odpowiedzialność, doradca

Abstrakt

Artykuł opiera się na długoletnich doświadczeniach kursów doradczych jako metody zarządzania przeprowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Obrony w Brnie. Artykuł opisuje różne podejścia do naukowych metod coaching’u i doradztwa w kontekście zarządzania. Autorzy bazują na swoich długoletnich doświadczeniach, aby wykazać dlaczego managerowie w środowiskach zarówno cywilnych, jak i wojskowych nie są w stanie wdrożyć metod coaching’u w długofalowym zarządzaniu oraz dlaczego tak często zwracają się ku metodom doradczym.

Opublikowane

2020-02-06

Numer

Dział

Artykuły