Wartość dialogu w edukacji międzykulturoweJ

Autor

  • Paweł Garbuzik

Słowa kluczowe:

wielokulturowość, edukacja, dialog, tolerancja, porozumienie, odmienność, komunikacja, system kształcenia, kształcenie, cywilizacja

Abstrakt

Bardzo ważne i odpowiedzialne zadanie dla współczesnego systemu kształcenia, którego celem jestprzygotowanie społeczeństwa do nowych wyzwań,stanowi dziśwspółpra-caz przedstawicielami odmiennych kultur globalnego świata. Działanie to polega na budowa-niu kultury globalnej, na pogłębianiu własnej tożsamości jednostek, grup i społeczności przez propagowanie postaw tolerancji i dialogu, gdyż mimo związanych z globalizacją tendencji do upodabniania się i ujednolicania ludzi z różnych zakątków świata, nasze działania i wybory są determinowane przez historię, tradycję i kulturę, w których zostaliśmy wychowani i dorastali-śmy.To właśnie edukacja międzykulturowa zawiera w sobie immamentnie dialog, dzięki któremu tworzy się kultura, która powstaje w kontakcie z innymi. To dialog jest podstawą wszelkiej kultury i dialog jest też drogą do współistnienia kultur, a edukacja międzykulturowa i dialog to służba na rzecz godności człowieka.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-06

Numer

Dział

Artykuły