Migracje Polaków po przystąpieniu do Unii Europejskiej

Autor

  • Anita Bobrowska

Słowa kluczowe:

migracja, Unia Europejska

Abstrakt

Niniejsza publikacja jest pracą o charakterze teoretycznym. Autorka skupiła się na przyczynach, jak i skutkach migracji Polaków po 1 maja 2004 r. W artykule przedstawiono również skalę oraz główne cechy współczesnych migracji polskich. Autorka porównuje także wyjazdy Polaków do Skandynawii i Wielkiej Brytanii.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-06

Numer

Dział

Artykuły