Model bezpieczeństwa społecznego na tle teorii systemów

Autor

  • Janusz Gierszewski

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo społeczne, model bezpieczeństwa społecznego, teoria systemów

Abstrakt

Koncepcje teorii systemów zakładają możliwość zastosowania uniwersalnych ram teoretycznych dla różnych koncepcji bezpieczeństwa. Teoria systemów może być jednym z paradygmatów w porządkowaniu dyskursu na temat bezpieczeństwa, który łączy poszuki-wania interdyscyplinarne przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Model kształtowania bezpieczeństwa społecznego zakłada, że jego strukturę organizacyjną tworzą elementy, które minimalizują zagrożenia społeczne (mechanizmy obronne). Zaspokojenie potrzeb społecz-nych i możliwości rozwoju szans życiowych (poprawa jakości życia) mogą być miernikiem oceny systemu bezpieczeństwa państwa. Model bezpieczeństwa społecznego zakłada, że na system społeczny oddziałują różnego rodzaju zagrożenia. Ujęcie systemowe odzwierciedla różnego rodzaju teorie i koncepcje metodologiczne.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-06

Numer

Dział

Artykuły