Energia przestrzeni publicznej współczesnego miasta

Autor

  • Krystyna Pokrzywnicka
  • Kalina Juchnevic

Słowa kluczowe:

energia przestrzeni publicznej, przestrzeń publiczna, pejzaż miejski

Abstrakt

Pojęcie piękna w pejzażu miejskim stało się względne. Liczy się aura miejsca, atrak-cyjność, walor, przyciąganie odbiorców,najlepiej bez względu na porę dnia i roku. Nie zaw-sze jednak przestrzeń publiczna obdarza odbiorcę dobrą energią. Czasem, wbrew oczekiwaniom pomysłodawców oferty konsumpcyjnej dla owej przestrzeni, uznana zostaje za odpychającą. Zjawisko generowania dobrych lub określanych jako złe energii przez istniejące w realnej rzeczywistości miejskie przestrzenie publiczne jest interesującym tematem badaw-czym. Pomieścić w nim można zarówno przestrzenie nowo powstałe, przestrzenie dawne, historyczne, obecnie restrukturyzowane, a także przestrzenie kultowe. Droga do tworzenia nowych udanych projektów i realizacji prowadzi poprzez wielostronne analizy konkretnych, zrealizowanych z sukcesem przypadków przestrzeni publicznych oraz wykorzystywanie wie-lodyscyplinarnych badańdotyczących socjologii miasta i psychologii architektury.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-06

Numer

Dział

Artykuły