Wilhelm Nöldeke – niemiecki dyplomata ery Republiki Weimarskiej, III Rzeszy i Republiki Bońskiej

Autor

  • Tomasz Rabant

Słowa kluczowe:

dyplomacja niemiecka, stosunki polsko-niemieckie, stosunki niemiecko-duńskie

Abstrakt

W artykule przedstawiona została sylwetka ostatniego przed wybuchem drugiej woj-ny światowej niemieckiego konsula generalnego w Katowicach Wilhelma Nöldeke (1889–1971). Zaprezentowany jest tu nie tylko okres katowicki jego działalności, ale także lata wcześniejsze i kariera, którą rozpoczął po zakończeniu drugiej wojny światowej w służbiezagranicznej Republiki Federalnej Niemiec. Opisanie dziejów tego niemieckiego dyplomaty ma pomóc w zrozumieniu losu wielu podobnych osób w niemieckiej służbie zagranicznej, uformowanych jeszcze w epoce kajzerowskich Niemiec, zbierających swe doświadczeniazawodowe w okresie Republiki Weimarskiej, doświadczających rzeczywistości narodowoso-cjalistycznych Niemiec i wreszcie kończących swą karierę zawodową w realiach demokra-tycznegopaństwa niemieckiego zakorzenionego w strukturach polityczno-wojskowych Zachodu.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-06

Numer

Dział

Artykuły