Kultura polityczna społeczeństwa polskiego a edukacja obywatelska

Autor

  • Gracjana Dutkiewicz

Słowa kluczowe:

kultura polityczna, edukacja obywatelska

Abstrakt

Autorka artykułu w jego pierwszej części opisuje ogólne założenia teoretyczne doty-czące kultury politycznej, jej podstawowe koncepcje i definicje. Przedmiotem analiz jest przede wszystkim ujęcie kultury politycznej społeczeństwa polskiego. W drugiej części artyku-łu przedstawione jest zagadnienie edukacji obywatelskiej. Autorka wskazuje na ważne aspek-ty dotyczące budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez system edukacji obywatelskiej.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-06

Numer

Dział

Artykuły