Decentralizacja funkcji społecznych państwa

Autor

  • Marek Leszczyński

Słowa kluczowe:

funkcje społeczne państwa, decentralizacja, bezpieczeństwo społeczne

Abstrakt

W artykule poruszono kwestię zmian w zakresie społecznych funkcji państwa w warun-kach postępujących procesów globalizacyjnych. Od kilkunastu lat następuje wycofywanie się państwa z wykonywania szeregu zadań o charakterze socjalnym. Dzieje się to między innymi na skutek presji lobby biznesowego, a także konieczności restrukturyzacji dotychczasowej polityki społecznej. Rozwija się idea aktywnej polityki społecznej, a część zadań o charakterze socjalnym przekazywana jest samorządom oraz organizacjom pozarządowym tworzącym sieci wsparcia

Pobrania

Opublikowane

2020-02-06

Numer

Dział

Artykuły