Jednostka a społeczeństwo. Władysław Mieczysław Kozłowski o człowieku – wybrane aspekty

Autor

  • Magdalena Milczarek-Gnaczyńska

Słowa kluczowe:

jednostka, społeczeństwo, indywidualizm, wola, czyn, kultura

Abstrakt

Człowiek to istota społeczna, żyje wśród ludzi i z nimi funkcjonuje przez całe swoje życie. Teoria W. M. Kozłowskiego zakłada prymat człowieka nad społeczeństwem. U tego polskiego filozofa naczelne miejsce zajmuje uczucie i wola popychająca do działania. W ten sposób jednostka poszerza horyzonty ogółu i dzięki wzajemnym powiązaniomze społeczeń-stwem staje się ono narodem wyzwolonym.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-06

Numer

Dział

Artykuły