Konserwatywne ideały wychowawcze w dobie dominacji deweyowskiego paradygmatu edukacyjnego

Autor

  • Paweł Kusiak

Słowa kluczowe:

konserwatyzm, wychowanie, tradycjonalizm, szkoła, edukacja, John Dewey, Irving Babbitt, literaturocentryzm, neoliberalizm

Abstrakt

Niniejszy artykuł dotyczy wybranych aspektów konserwatywnej reakcji na XX-wieczne przemiany wedukacji. Składa się on z trzech części. W pierwszej opisany został nowy, stworzony przez Johna Deweya, paradygmat edukacyjny, w drugiej zasygnalizowano wpływ, jaki na oblicze edukacji ma dominująca współcześnie ideologia neoliberalna, w trze-ciej scharakteryzowano doktrynalne założenia myśli konserwatywnej, mogące stanowić fun-damenty pod budowę konserwatywnego ideału wychowawczego.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-06

Numer

Dział

Artykuły