Rola jakości kształcenia w kształceniu ustawicznym w polskich szkołach wyższych

Autor

  • Łukasz Wyszyński

Słowa kluczowe:

Proces Boloński, jakość kształcenia, kształcenie ustawiczne, polskie szkolnictwo wyższe

Abstrakt

Niniejszy tekst jest próbą przedstawienia wybranych zdaniem autora głównych uwa-runkowań wpływających na budowanie i realizację oferty kształcenia poza studiami trzystop-niowymi oraz próba prognozy zastosowania w nim istniejących i wdrażanych rozwiązań dotyczących jakości kształcenia, w celu wykazania jego przydatności w podniesieniu atrak-cyjności i skuteczności takiej edukacji, głównie w odniesieniu do osób dorosłych. W tym celu zaprezentowane będą trzy czynniki, które powinny umożliwić odpowiedź na postawione pyta-nie. Będą nimi: sytuacja demograficzna Polski, Proces Boloński z założeniami dotyczącymi kształcenia ustawicznego oraz rozwiązania prawne i instytucjonalne funkcjonujące w Polsce, a dotyczące jakości kształcenia.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-06

Numer

Dział

Artykuły