WULGARYZMY W JĘZYKU MŁODZIEŻY Z OŚRODKÓW SZKOLENIA I WYCHOWANIA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY A PROCES SOCJALIZOWANIA DO ROLI PRACOWNIKA

Autor

Słowa kluczowe:

Ochotnicze Hufce Pracy, ośrodek szkolenia i wychowania, uczestnik, wulgaryzm, komunikacja językowa, socjalizacja do roli pracownika

Abstrakt

W artykule został przybliżony problemu używania wulgaryzmów przez młodzież, która znajduje się pod opieką Ochotniczych Hufców Pracy (OHP), w ośrodkach szkolenia i wychowania należących do tej instytucji. Obserwacji poddano praktyki dyskursywne, które zachodzą w kontekście interakcyjnym i ich szczególną formę – rozmowę. Materiał badawczy niezbędny do wyciągnięcia wniosków zebrano w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Tczewie (2017 r.). Posłużono się badaniem jakościowym, w tym niejawną obserwacją uczestniczącą w badaniach terenowych. Zwrócono uwagę na potrzebę podjęcia szerszych działań wychowawczych uświadamiających podopiecznym – uczestnikom konieczności przestrzegania norm w zakresie komunikacji werbalnej, rezygnacji z używania wulgaryzmów. Współczesny rynek pracy wymaga od młodych ludzi profesjonalnych zachowań, również w zakresie komunikowania językowego. Grzeczność językowa wzmacnia pozytywny obraz nadawców, którzy się nią posługują w miejscu pracy i w ogóle w codziennych interakcjach. Przygotowanie podopiecznych OHP do sprostania wyzwaniom współczesnego rynku pracy, do funkcjonowania w życiu zawodowym i w zgodzie z obowiązującymi normami społecznymi, również w zakresie relacji interpersonalnych, to ważne zadanie, przed którym stoi kadra pedagogiczna tej instytucji. Ma ona decydujące znaczenie w procesie socjalizowania młodzieży, w tym na przykład do roli pracownika.

Pobrania

Opublikowane

2019-06-16

Numer

Dział

Artykuły