UWARUNKOWANIA POLITYCZNE I SPOŁECZNE PODMIOTOWOŚCI OBYWATELA W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE

Autor

Słowa kluczowe:

społeczeństwo obywatelskie, prawa człowieka, władza, władza polityczna, neoliberalny kapitalizm

Abstrakt

Niniejszy artykuł stara się przedstawić wiedzę na temat uwarunkowań politycznych i społecznych podmiotowości obywatela w społeczeństwie obywatelskim we współczesnej Polsce, co w pełni potwierdza tezę główną, to jest fakt, iż podmiotowość obywatela nie jest decydująca w zakresie kształtowania systemu instytucji i prawa we współczesnej Polsce, zaś systemy prawa, system polityczny mają służyć obywatelowi, co jest zgodne z tradycją rzymską. Inaczej jest w kulturze bizantyjskiej, gdzie bierze się pod uwagę grupę, państwo, system, czy ideologię. I to właśnie z tej perspektywy oraz uwarunkowań politycznych i społecznych, należy stwierdzić, że to obywatele wpływają na jakość państwa, to znaczy jeśli jest silne społeczeństwo obywatelskie, to wówczas i państwo jest silne. W ten sposób uzyskuje swoją jakość poprzez obywateli, którzy potrafią wymagać i współtworzyć to państwo. Jeśli obywatele są nieliczni, to znaczy jeśli społeczeństwo obywatelskie jest słabe, to oczywistą rzeczą jest, że państwo zaczyna się rozrastać, i to właśnie obserwujemy.

Pobrania

Opublikowane

2019-06-16

Numer

Dział

Artykuły