DEFICYTY OBYWATELSKOŚCI – NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ POLITYKÓW I DZIAŁACZY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Autor

Słowa kluczowe:

obywatelskość, kompetencje obywatelskie, deficyty obywatelskości, edukacja nieformalna

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki wywiadu przeprowadzonego w 2018 roku z politykami i działaczami organizacji pozarządowych na temat występujących aktualnie w naszym kraju deficytów obywatelskości. Deficyty zostały odniesione do – obszernie opisanych w literaturze – teoretycznych ujęć obywatelskości i kompetencji obywatelskich. W końcowej części zawarto zwięzłe rekomendacje o charakterze pedagogicznym.

Pobrania

Opublikowane

2019-06-16

Numer

Dział

Artykuły