SYSTEMY SPOŁECZNE WSPÓŁCZESNEGO PAŃSTWA I BEZPIECZEŃSTWO KULTUROWE

Autor

Słowa kluczowe:

system społeczny, współczesne państwo, bezpieczeństwo kulturowe, bezpieczeństwo narodowe, multikulturalizm, tożsamość

Abstrakt

Z systemem społecznym jest podobnie jak zludzkim organizmem. Złożony jest z wielu wyspecjalizowanych podsystemów, z których każdy pełni określone funkcje, a osłabienie choćby jednego z nich, wpływa na kondycję całości. Globalne przemiany współczesnego świata, które charakteryzują się homogenizacją systemów państwowych (szczególnie na wzór zachodni), stanowią poważne wyzwanie dla systemów narodowych i wpływają na wzrost znaczenia zagadnienia bezpieczeństwa narodowego. Konflikt między nowoczesnymi wartościami, a tradycjami narodowymi, regionalizacja, która poniekąd wymusza przedkładanie dobra wspólnoty nad interes państwa, wzrastający wpływ ponadnarodowych korporacji i nasilone ruchy migracyjne, to niektóre z problemów tworzących zapotrzebowanie na istnienie systemu bezpieczeństwa narodowego. Zatem w świetle teorii Talcotta Parsonsa dokonuję analizy mechanizmów Polskiego Systemu Bezpieczeństwa Narodowego, którego zadaniem jest utrzymanie zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa, zwiększanie jego potencjału gospodarczego i zachowanie autonomii kulturowej, co wpływa na utrzymanie stabilności i ciągłości całego systemu państwa.

Pobrania

Opublikowane

2019-09-16

Numer

Dział

Artykuły