PRZEDREWOLUCYJNE FILMY ROSYJSKIE I ICH PROPAGANDOWE ODNIESIENIA

Autor

Słowa kluczowe:

kino rosyjskie, propaganda, film, carska Rosja

Abstrakt

Klasyczne kino rosyjskie często utożsamiane jest z komunistycznymi filmami propagandowymi z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Jednak początki tamtejszego przemysłu filmowego sięgają czasów z przed rewolucji październikowej. W następnych latach bolszewicy często sięgali do doświadczeń i osiągnięć swoich poprzedników, tworząc dzieła programowo polityczne. Poniższy tekst stanowi prezentację wyników analizy czterech filmów, powstałych w latach 1911-1917: Obrona Sewastopola (1911), Rok 1812 (1912), Trzechsetlecie dynastii Romanowów (1913) i Ojciec Sergiusz (1917). Głównym celem prezentowanych badań jest odpowiedź na pytanie czy radzieckie kino propagandowe mogło mieć swojego odpowiednika w kinie z czasów carskiej Rosji? Autor rozważań podjął próbę wskazania wzorców, do których odwoływali się twórcy kina oraz inspiracji, z których korzystali przy swojej pracy. W tym przypadku istotne było także pytanie o motywacje, które mogły towarzyszyć imprzy tworzeniu omawianych filmów.

Pobrania

Opublikowane

2019-09-16

Numer

Dział

Artykuły