SPRAWA NIEMIECKICH ODSZKODOWAŃ ZA II WOJNĘ ŚWIATOWĄ W STOSUNKACH MIĘDZY POLSKĄ A RFN DO 1991 R.

Autor

Słowa kluczowe:

Polska, Niemcy, reparacje, II wojna światowa

Abstrakt

Rząd PRL pod naciskiem ZSRR w deklaracji z 23 sierpnia 1953 r. zrzekł się reparacji od Niemiec. Od tego czasu RFN konsekwentnie stoi na stanowisku, że na drodze prawnej sprawa świadczeń dla polskich ofiar okupacji niemieckiej jest dawno zamknięta. Mimo to dwukrotnie (w 1970 i 1990 r.) RFN usiłowała uzyskać od Polski potwierdzenie ważności deklaracji z 1953 r. Wszystkie świadczenia wypłacane na mocy zawartych w omawianym okresie układów polsko-niemieckich (1972 i 1991 r.) były przedstawiane przez RFN jako pomoc humanitarna, na zasadzie „ex gratia”.

Pobrania

Opublikowane

2019-09-16

Numer

Dział

Artykuły