TWO STATES, FOUR ELECTIONS, ONE ISSUE – GREECE AND POLAND ON THE POPULIST PATH

Autor

Słowa kluczowe:

populizm, partie prawicowe, partie lewicowe, Grecja, Polska

Abstrakt

Populizm jest swego rodzaju fenomenem, który szczególnie zyskuje na sile w czasie kryzysu trwającego w dzisiejszej Europie. Nie znaczy to oczywiście, że jego przejawy nie występowały znacznie wcześniej ale ponowny rozkwit łączony jest z widoczną presją polityczną oraz ekonomiczną, a także wyraźnie uwidacznia się w kontekście współczesnej debaty o demokracji i przyszłości Unii Europejskiej. Populizm ma dwa oblicza – lewicowy i prawicowy, które pozwalają mu na elastyczne reagowanie na sytuację polityczną, a dzięki temu, na dojście do władzy posługującym się nim politykom i partiom politycznym. Porównawczy tekst działań obu rodzajów współczesnego populizmu stał się osią prezentowanego artykułu. Wykorzystanie przykładów: Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, jako partii prawicowo-populistycznej oraz greckiej SYPIZA, reprezentującej lewicowy populizm, pozwala na porównanie strategii obu ugrupowań. Dzięki zestawieniu tych dwóch populistycznych partii możliwe było wskazanie zarówno różnic, jak i podobieństw obu rodzajów populizmu w czasie bieżących wydarzeń politycznych w państwach należących do Unii Europejskiej. Mimo bowiem wielu odmienności polityki Polski i Grecji zjawisko populizmu politycznego zdaje się być wspólne nie tylko dla tych wskazanych w tekście państw ale także innych europejskich demokracji.

Opublikowane

2019-09-16

Numer

Dział

Artykuły