NAUCZYCIELE AKADEMICCY WOBEC PROBLEMU WYPALENIA ZAWODOWEGO

Autor

Słowa kluczowe:

praca, wypalenie zawodowe, nauczyciel akademicki

Abstrakt

Praca we współczesnym świecie stanowi ważny element funkcjonowania zarówno poszczególnych jednostek, jak i całych społeczeństw. Rozwój nauki i techniki wymaga od pracownika stałego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz umiejętności współdziałania w ramach struktur zawodowych. Ciągle rosnące oczekiwania wobec pracownika mogą i często powodują wystąpienie wypalenia zawodowego. W szczególności na to zjawisko narażone są jednostki, które w ramach obowiązków zawodowych podejmują relacje z wieloma osobami. Celem niniejszego opracowania jest zatem namysł nad obrazem nauczyciela akademickiego w kontekście syndromu wypalenia zawodowego, wskazanie na przyczyny wypalenia wśród tej grupy pracowników oraz możliwości działań optymalizujących ich pracę.

Pobrania

Opublikowane

2020-03-16

Numer

Dział

Artykuły