POLITYKA BAŁTYCKA JANA III SOBIESKIEGO – ZAŁOŻENIA, DZIAŁANIA, BILANS

Autor

Słowa kluczowe:

polityka

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest całokształtowi działań wchodzących w skład koncepcji politycznej króla Polski Jana III Sobieskiego, określanej jako polityka bałtycka. Oprócz założeń polityki bałtyckiej, których prezentacja jest naturalnym następstwem podjętej problematyki badawczej szczególną uwagę zwrócono na posunięcia Jana III Sobieskiego w sferze wewnętrznej, a także zewnętrznej, zmierzające do zrealizowania powziętych planów. Dokonano wreszcie bilansu polityki bałtyckiej Sobieskiego, wraz z oceną pod kątem rzeczywistych korzyści dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Pobrania

Opublikowane

2020-03-16

Numer

Dział

Artykuły