CZIRIKOWO 1812 – ZAPOMNIANA BITWA KSIĘCIA JÓZEFA

Autor

Słowa kluczowe:

1812, armia Księstwa Warszawskiego Czirikowo, Józef Poniatowski, kampania rosyjska Napoleona

Abstrakt

14 września 1812 r. Wielka Armia Napoleona zdobyła Moskwę i większość jego żołnierzy uwierzyła, że koniec wojny jest bliski. Niestety działania wojenne trwały nadal. Przeciwko armii rosyjskiej pod dowództwem feldmarsz. Michaiła Kutuzowa Napoleon wysłał grupę pod dowództwem swojego szwagra – króla Neapolu Joachima Murata. W jej składzie znalazł się również V Korpus dowodzony przez gen. ks. Józefa Poniatowskiego. Polacy aktywnie uczestniczyli w walkach zgrupowania Murata. W ich wyniku 29 IX 1812 r. doszło do bitwy pod Czirikowem, w której polski korpus walczyli i zwyciężyli rosyjską strażą tylną gen. Michaiła Miłoradowicza. W niniejszym artykule zaprezentowano przyczyny, przebieg i skutki bitwy, podjęto również próbę oceny starcia na tle innych bitew, w których dowodził ks. Poniatowski.

Pobrania

Opublikowane

2020-03-16

Numer

Dział

Artykuły