POLIHEURYSTYCZNA TEORIA PODEJMOWANIA DECYZJI W ANALIZIE POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

Autor

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, decyzja, podejmowanie decyzji, psychologia decyzji

Abstrakt

Artykuł analizuje ważną dla międzynarodowego dyskursu naukowego poliheurystyczną teorię podejmowania decyzji (poliheuristic theory of decision-making, PTDM). Teoria ta przyczyniła się do opracowania tzw. stosowanej analizy decyzyjnej (applied decision analysis) oraz wzmocniła próby popularyzacji podejścia behawioralnego w analizie polityki bezpieczeństwa. Główną hipotezą tekstu jest twierdzenie, że podejście PTDM może pogłębić studia nad kruchymi strukturami politycznymi w Europie Środkowej. Celem autora jest identyfikacja obszarów zastosowania wspomnianych ujęć w badaniach nad bezpieczeństwem narodowym rozwijanych w Europie Środkowej. Artykuł wykorzystuje pogłębioną analizę teoretyczną, przedstawia genezę teorii PTDM, analizuje rozwój jej koncepcji, rekonstruuje główne założenia, ze szczególnym uwzględnieniem studiów nad podejmowaniem decyzji w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. Artykuł jest elementem szerszych badań nad konstruktywistycznym pojmowaniem bezpieczeństwa w Europie Środkowej.

Pobrania

Opublikowane

2020-03-16

Numer

Dział

Artykuły