ASPEKTY MIGRACYJNE W KONTEKŚCIE POLITYKI JAPOŃSKIEJ PROWADZONEJ W LATACH 1868-1922

Autor

Słowa kluczowe:

Azja Wschodnia, Japonia, epoka Meiji, epoka Taishō, migracja, ekspansjonizm, modernizacja, I Wojna Światowa, Konferencja Waszyngtońska

Abstrakt

W głównym wątku artykułu opisana jest migracja ludności japońskiej. Wzięto w nim pod uwagę powody wystąpienia znaczących przypadków migracji oraz ich skutki. Cezurę czasową dobrano, mając na uwadze początki otwarcia się Japonii po zakończeniu ery Edō 江戸時代, aż do podpisania ustaleń Konferencji Waszyngtońskiej. Wszystkie ważniejsze migracje występujące w przyjętym okresie czasu, zostały poddane analizie przyczynowo-skutkowej. Na tej podstawie dokonano podziału charakteru migracji na militarne (ekspansywne) lub o charakterze cywilnym. Dodatkowo podjęto się porównania japońskich migracji o charakterze militarnym (ekspansywnym), z innymi tego rodzaju występującymi na obszarze Azji Wschodniej w opisywanym okresie czasu. Pozwoliło to na określenie indywidualnych cech migracji japońskich, na tle migracji obywateli innych państw tego regionu.

Pobrania

Opublikowane

2020-03-16

Numer

Dział

Artykuły