OMÓWIENIE KSIĄŻKI PINSKAJA WOJENNAJA FLOTILIJA W BOJACH ZA BIEŁORUSSIJU LJETOM 1941 GODA (PIŃSKA FLOTYLLA WOJENNA W BOJACH O BIAŁORUŚ LATEM 1941 ROKU – TŁUM. W.M) ROMAN KONSTANTINOWICZ PAWŁOWICZ, IZDATIELSKO-POLIGRAFICZESKIJ KOMPLEKS „GANGUT”, SANKT-PETER

Autor

  • Wojciech Mazurek Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków „Niebieskich Beretów"

Abstrakt

Omawiana książka ukazała się w niewielkim nakładzie 300 egzemplarzy w serii wydawniczej „Morze w ogniu”. Opowiada ona o walkach radzieckiej Flotylli Pińskiej w lecie 1941 r. na rzekach Polesia i na Dnieprze w pierwszym, najtrudniejszym dla ZSRR etapie radziecko-niemieckich zmagań. Na dzień dzisiejszy książka obok tłumaczenia artykułu Aleksandra R. Sokołowa opublikowanego w Polsce, stanowi najnowsze opracowanie dotyczące tej problematyki w historiografii rosyjskiej (Sokołow, 2019, s. 81-88). Autor, dr R. K. Pawłowicz oparł swoją pracę głównie na wspomnieniach kombatantów, uczestników bojów toczonych przez jednostki flotylli oraz w mniejszym, niż można byłoby tego oczekiwać, na źródłach archiwalnych.

Pobrania

Opublikowane

2020-03-16

Numer

Dział

Recenzje i omówienia