ADULTUS PARVUS VS. INFANT AETERNUS. PRÓBY KONSTRUOWANIA SIEBIE W KULTURZE PORADNIKA

Autor

Słowa kluczowe:

dorosły, dziecko, kultura poradnikowa, kultura masowa

Abstrakt

Autorka próbuje spojrzeć na współczesnych dorosłych i dzieci budujących samych siebie w oparciu o dostępne narzędzia kultury masowej, zwłaszcza te ukierunkowane na tzw. poradnictwo. Rekonstruu-je pojęcia: dorosły i dziecko, by określić zasady sterujące nowym porządkiem społeczno-kulturowym, w którym zarówno infant aeternus, jak i adultus parvus próbują odnaleźć swoje miejsce w przestrzeni. Zasadne jest podkreślenie, iż jest to jedynie próba zauważenia wyjątkowo istotnego problemu, który pociąga za sobą konsekwencje w obszarze rozwoju, zwłaszcza psychospołecznego oraz emocjonal-nego, człowieka. Zatem jest to bezpośrednie ukierunkowanie na przestrzeń pedagogiczną, edukacyjną oraz wychowawczą.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-16

Numer

Dział

Artykuły