WYKORZYSTANIE PRZEZ ROSJĘ CYBERPRZESTRZENI W KONFLIKTACH HYBRYDOWYCH A ROSYJSKA POLITYKA CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Autor

Słowa kluczowe:

cyberbezpieczeństwo, konflikt hybrydowy, Rosja, wojna informacyjna

Abstrakt

W ostatnich latach można zaobserwować wzmożoną aktywność Federacji Rosyjskiej w przestrzeni wirtualnej. W artykule podjęto próbę analizy sposobu wykorzystania przez Rosję cyberprzestrzeni w konfliktach hybrydowych. Przyjęto hipotezę, że rosyjska polityka cyberbezpieczeństwa wprawdzie przechodziła stopniową ewolucję, jednak jej kluczowe założenie sprowadza się do roli wzmocnienia działań na rzecz utrzymania i pogłębiania roli Rosji jako mocarstwa na świecie. Zidentyfikowano przy-kłady użycia przez Kreml cyberprzestrzeni zarówno poprzez inicjowanie cyberataków (w tym na inne państwa), jak i aktywny udział w wojnie informacyjnej prowadzonej z wykorzystaniem propagandy i manipulacji. Aktywna działalność Rosji spowodowała, że konieczne stało się zbadanie rosyjskiej polityki cyberbezpieczeństwa. W artykule przedstawione zostały pokrótce akty prawne Federacji Ro-syjskiej, odnoszące się do bezpieczeństwa przestrzeni wirtualnej. Omówiono ponadto projekt stworze-nia wewnętrznej, niezależnej od ogólnoświatowego Internetu, rosyjskiej sieci Runet. Odniesiono się również do kwestii odpowiedzialności międzynarodowej za niezgodne z prawem międzynarodowym wykorzystanie cyberprzestrzeni.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-16

Numer

Dział

Artykuły