„SYTUACJA” JAKO KATEGORIA ANALIZY BEZPIECZEŃSTWA CZŁOWIEKA

Autor

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, teoria sytuacji, sytuacje nadzwyczajne i ekstremalne – trudne, kryzysowe, krytyczne i graniczne.

Abstrakt

Artykuł przedstawia podstawowe założenia teorii sytuacji jako kategorii analizy bezpieczeństwa czło-wieka w ujęciu mikrostrukturalnym. Jego intencją jest przezwyciężenie dominacji i nadużywania poję-cia „kryzys” w dotychczasowych rozważaniach o bezpieczeństwie, poszerzenie i pogłębienie przestrzeni analizy tej problematyki, jej rozhermetyzowanie i ukazanie nowych kierunków penetracji badawczych. Na podstawie ogólnych zagadnień teorii sytuacji (istoty pojęcia w naukach społecznych czy podstawowej klasyfikacji), przedstawiony został ciąg możliwych sytuacji życiowych człowieka w scenariuszu negatywnym – sytuacje nadzwyczajne i ekstremalne: trudne, kryzysowe, krytyczne i graniczne. Poza zdefiniowaniem, ukazane zostało ich usytuowanie pośród podstawowych zagadnień teorii bezpieczeństwa.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-16

Numer

Dział

Artykuły