THE TRANSFORMATION OF NARRATIVE IDENTITY INTO DIGITAL IDENTITY: CHALLENGES AND PERSPECTIVES

Autor

Słowa kluczowe:

tożsamość narracyjna, tożsamość cyfrowa, filozofia, portale społecznościowe

Abstrakt

W artykule podjęto problem konstrukcji, wyrażania i zmiany wzorcowej różnorodności tożsamości osobistej, która odzwierciedla chaotyczną dystrakcję charakterystyczną dla człowieka we współczesnym świecie, poszukiwanie przestrzeni samorealizacji, kategorii samookreślających się i samowyjaśniających. Wymaga bliżej analizy, jakie źródła konstruowania tożsamości osobistej są istotne dla współczesnego użytkownika mediów. Problemem jest malejące znaczenie tożsamości ludzkiej we współczesnych kontekstach, która staje się równie kontrowersyjnym kapitałem symbolicznym, jak każdy inny typ tożsamości społecznej. Poszukuje się odpowiedzi, jakie czynniki kształtują tożsamość współczesnego użytkownika mediów, jakie wartości są dla niego istotne. We współczesnym społeczeństwie tożsamość jest postrzegana jako otwarty proces samokształtowania i symbolicznego projektowania. Rozwój globalnych sieci społecznościowych i stawanie się ich istotną częścią codziennego życia współczesnych użytkowników mediów ilustruje zmieniające się narracje dotyczące tożsamości osobistej we współczesnym społeczeństwie.

Opublikowane

2020-06-16

Numer

Dział

Artykuły