CARE LEAVERS’ MODELS OF ENTERING ADULTHOOD: ANALYSIS OF REPORTS CONCERNING THE PROCESS OF GAINING INDEPENDENCE

Autor

Słowa kluczowe:

dorosłość, modele dorosłości, proces usamodzielnienia wychowanków instytucjonalnej pieczy, jakościowa analiza tekstu

Abstrakt

W artykule podjęto próbę identyfikacji modeli dorosłości dominującychw dyskursie usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej. Przeprowadzonajakościowa analiza treści raportów dotyczących procesu usamodzielnienia wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej z lat 2010–2020 sugeruje, że obecny instytucjonalny model dorosłości nie jest adekwatny do warunków społeczno-kulturowych i ekonomicznych, w jakich przebiegają tranzycje w dorosłość współczesnych młodych ludzi, nie sprzyja wielości i elastyczności konstruowania ścieżek życiowych wychowanków. Alternatywne modele dorosłości występujące we wnioskach i rekomendacjach analizowanych raportów dowodzą potrzeby otwartej dyskusji nad zmianą polityk i praktyk w zakresie organizacji i przebiegu procesu usamodzielniania wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Opublikowane

2020-09-23

Numer

Dział

Artykuły