LEAVING CARE IN GERMANY: LEGAL AND ORGANISATIONAL FRAMEWORK

Autor

Słowa kluczowe:

młodzież, piecza zastępcza, opieka pobytowa, osoba usamodzielniająca się

Abstrakt

Młodzież, która nie może mieszkać ze swoimi rodzinami urodzenia, jest objęta opieką w ramach systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą. Są umieszczani w rodzinie zastępczej lub w domu opieki. W Niemczech dzieci i młodzież pozostające pod opieką oraz osoby opuszczające opiekę są nazywane angielskim terminem „wychowawca opieki”. To wyrażenie stało się kryptonimem dla tej grupy osób w społeczeństwie. Od dwudziestu lat przyciągają coraz większą uwagę decydentów i badaczy. Rozdział zawiera przegląd sytuacji dzieci pozostających pod opieką i opuszczających ją w Niemczech. Wprowadza statystyki w tej dziedzinie oraz ramy organizacyjne i prawne, opisuje drogę do niezależności po odejściu z opieki, a także obiecuje ostatnie osiągnięcia w zakresie wzmocnienia pozycji osób opuszczających opiekę zdrowotną, a także wspierania samoorganizacji.

Opublikowane

2020-09-23

Numer

Dział

Artykuły