‘WOMEN OF CAREER’: WORK AS A VALUE AND A SOURCE OF EMPOWERMENT

Autor

Słowa kluczowe:

kobiety, praca zawodowa, kariera, rodzina o równoległych karierach zawodowych, upodmiotowienie

Abstrakt

W artykule dokonano analizy kategorii pracy i kariery zawodowej, rozumianych jako przestrzeni doświadczania osobistej satysfakcji i budowania poczucia bycia skutecznym. W takim ujęciu praca pełni emancypacyjną funkcję, zwłaszcza w odniesieniu do kobiet, dla których aktywność zawodowa jest sposobem na zdobycie autonomii. Różne znaczenia przypisywane pracy zawodowej kobiet zostały zrekonstruowane w odniesieniu do poziomu ich zawodowego zaangażowania, na podstawie którego wyróżniono dwie grupy: „kobiety pracy” i „kobiety kariery”. Szczegółowej analizie poddano znaczenia pracy zawodowej dla drugiej grupy kobiet. Jako przykład „kobiety kariery” przedstawiono przypadek kobiety i jej męża funkcjonujących w rodzinie o równoległych karierach rodziców (dual-career family), z którymi przeprowadzono wywiady w ramach większego projektu badań biograficznych dotyczących partnerstwa. Analizy pokazują, że kobieca biografia zawodowa jest konstruowana wokół centralnej kategorii, jaką jest nieustanny rozwój. Kariera zawodowa staje się źródłem upodmiotowienia i uwolnienia od tradycyjnie przypisanych ról związanych z płcią.

Opublikowane

2020-09-23

Numer

Dział

Artykuły