YOUNG PEOPLE IN POLAND AND GERMANY – SELECTED ASPECTS OF THE ANALYSIS

Autor

Słowa kluczowe:

młodzież, rodzina, rówieśnicy, szkoła, edukacja, znaczący inni, czas wolny, religijność, Polska, Niemcy

Abstrakt

W artykule omówiono wybrane aspekty charakteryzujące młodzież w Polsce i w Niemczech w perspektywie socjologicznej i porównawczej. W kontekście przemian zachodzących w Polsce i w Niemczech w szczególności zwrócono uwagę na te obszary, które nadal różnicują młodzież w obu sąsiednich krajach, takie jak: rodzina, postrzeganie szkoły i rola edukacji, czas wolny, w tym czas spędzany w rzeczywistości wirtualnej, postrzeganie wiary i religii. Umieszczając je na tle przemian obu społeczeństw, na przestrzeni ostatnich dekad.
Biorąc pod uwagę zaprezentowane dane, tekst jest próbą opisania przyczyn zachodzących zmian i umieszczenia ich w szerszym kontekście teoretycznym.

Opublikowane

2020-09-23

Numer

Dział

Artykuły