STREET CHILDREN AND GAINING INDEPENDENCE: CHALLENGES AND POSSIBILITIES

Autor

Słowa kluczowe:

usamodzielnienie, wychowankowie ulicy, dzieci ulicy

Abstrakt

W artykule poruszono problematykę usamodzielnienia się młodych ludzi, którzy ze względu na niesprzyjające warunki życiowe mają trudny start w dorosłe życie. Rozpoczęcie niezależnego życia, nawet przy wsparciu i pomocy bliskich, może wiązać się z wyzwaniami codziennego ponurego dorosłego życia. Osiągnięcie samodzielności jest znacznie trudniejsze dla młodych ludzi opuszczających placówki wychowawczo-opiekuńcze (wychowanków) lub młodzieży, która unika kontaktów z dorosłymi i w konsekwencji żyje w środowisku ulicznym. Celem tego tekstu jest zwrócenie uwagi na proces usamodzielnienia się dzieci ulicy. Autorka zastanawia się, czy w ogóle jest to możliwe i na czym powinno polegać usamodzielnienie się dzieci ulicy i co powinno wskazywać na zakończenie tego procesu, kto wspiera te dzieci i wprowadza je w dorosłe życie. To bardzo wyjątkowa grupa docelowa dla opiekunów i pracowników socjalnych, których pomoc ogranicza się do czynności wykonywanych wyłącznie na ulicy. Czy zatem streetworkerzy, czyli pracownicy socjalni pracujący z dziećmi ulicy, mogą pokierować nimi w kwestii uzyskania niezależności? Tekst porusza te problematyczne kwestie, a więc rozważa pojęcie niezależności dzieci ulicy.

Opublikowane

2020-09-23

Numer

Dział

Artykuły