(NIE)EFEKTYWNA CZY (NIE)EFEKTOWNA RESOCJALIZACJA – W OBRONIE RESOCJALIZACJI RACJONALNEJ

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/29coll2021

Słowa kluczowe:

resocjalizacja, nieletni, skuteczność oddziaływań, resocjalizacja na podstawie dowod w naukowych

Abstrakt

Wykorzystując wpływy nurtu evidence based, autor przedstawia racjonalne argumenty przemawiające za skuteczną resocjalizacją. Tym samym podejmuje on próbę zażegnania kryzysu w działaniach korekcyjnych w pracy wychowawczej z osobami nieletnimi. W tym celu kategoryzuje czynniki wpływające na skuteczną resocjalizację – analizuje elementy rzeczywistości wychowawczej lokujące się po stronie osoby resocjalizowanej, wychowawcy resocjalizującego, programów oddziaływań oraz środowiska. Eks-ploracji badanej przestrzeni autor dokonuje na podstawie dowodów naukowych, z uwzględnieniem analizy literatury przedmiotu.

Pobrania

Opublikowane

2021-09-10

Numer

Dział

Artykuły