Wpływ zmieniającej się przestrzeni społeczno-kulturowej na aksjologię sił zbrojnych

Autor

  • Janusz Świniarski

Słowa kluczowe:

cywilizacja wiedzy i informacji, cywilizacja kognitywna, cywilizacja zabijania, wojna, antywojna, „operacje inne niż wojna”, responsiblity to protect(„R2P”), etyka wojsko-wa, etyka wojownika

Abstrakt

Autor wskazuje wpływ zmieniającej się przestrzeni społeczno-kulturowej na aksjolo-gię sił zbrojnych, rozpoczynając od przywołania jej wybranych i najbardziej syntetycznych charakterystyk. Przywołuje Alvina Toflera, Michała Hempolińskiego i Jana G. Blocha oraz projekt filozoficzny Immanuela Kanta jako podstawę tzw. teorii „demokratycznego pokoju”.Wszystkie one wiążą się w jakimś stopniu z postulatami zmian w aksjologii sił zbrojnych —od rozbrojenia powszechnego do ograniczenia masowego zabijania. Dalej pokazuje, że w nowo-czesnych armiach cywilizacji zachodu i liberalno-demokratycznej przestrzeni społeczno-kulturowej zauważalny jest proces przechodzenia od armii jako instytucji do armii jako organi-zacji i stara się wskazać na różnice aksjologiczne między tymi typami funkcjonowania sił zbrojnych. W konkluzji sugeruje i rekomenduje nowy paradygmat etyki wojownika, „intelektu-alisty w mundurze i bez”, funkcjonującego w cywilizacji kognitywnej i działającego w ramach odpowiedzialności za ochronę („R2P”) przed ludobójstwem, czystkami etnicznymi i zbrodnia-mi wojennymi oraz zbrodniami przeciwko ludzkości.

Pobrania

Opublikowane

2014-02-16

Numer

Dział

Artykuły