Stepan Bandera, OUN-UPA. Próba ukazania poglądów narodu ukraińskiego na podstawie wybranych publikacji

Autor

  • Monika Chojnacka

Słowa kluczowe:

Historia Ukrainy, nacjonalizm ukraiński, OUN-UPA.

Abstrakt

22 stycznia 2010 r. Prezydent Ukrainy nadał tytuł Bohatera Ukrainy Stefanowi Ban-dera oraz Romanowi Szuchewyczowi. Wydarzenie to wywołało poraz kolejny międzynaro-dową dyskusję na temat Ukraińskiej Armii Powstańczej, jej historii i twórcach. Kolejny raz na łamach środków masowego przekazu, a także dyskusji polsko–ukraińskich, między history-kami polskimi i ukraińskimi, dotknięto kwestii spornych, dzielących oba narody. W związku z tym, że bardzo dużo kontrowersji wzbudza, głównie na skutek działania ukraińskich władz samorządowych, a także ogólnopaństwowych, postać Stepana Bandery i związanej z nim Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, później UPA, w niniejszym artykule podjęto próbę ukazaniapoglądów Ukraińców, na podstawie wybranych publikacji, przede wszystkim biorąc pod uwagę zdanie czołowych historyków, zajmujących się tą problematyką, ale także doko-nanie próby podsumowania dyskusji powszechnych, toczących się na łamach prasy ukraiń-skiej i polskiej.

Pobrania

Opublikowane

2014-02-16

Numer

Dział

Artykuły