Służba wojskowa jako służba wartościom

Autor

  • Marian Marcinkowski

Słowa kluczowe:

armia, żołnierz, służba wojskowa, aksjologia, wartość, honor, godność

Abstrakt

Podstawowym zadaniem armii jest zapewnienie suwerenności państwa i bezpie-czeństwa jego obywateli. Służba w wojsku traktowana jest jako zaszczytna służba dobru najwyższemu, ojczyźnie. Służba ta zmieniała jednak na przestrzeni wieków swój charakter i w związku z tym zmieniały się oczekiwania wobec żołnierzy. Jedną z najważniejszych war-tości żołnierskich pozostał honor, wiązanyzwykle z męstwem i poświęceniem. W procesie przemian od tradycyjnej wersji armii jako instytucji do armii jako organizacji i w obliczu jej profesjonalizacji następują istotne zmiany w aksjologii żołnierskiej, bowiem na czołową pozy-cję wysuwa się godność. Ciągle jednak sens służby wojskowej wyraża się w oddaniu i po-święceniu dla wartości społecznie znaczących i pożądanych, decydujących o bezpieczeństwie i rozwoju współczesnych społeczeństw.

Pobrania

Opublikowane

2014-02-16

Numer

Dział

Artykuły