U źródeł sporu o wartości edukacyjne muzyki popularnej

Autor

  • Marcin Michalak

Słowa kluczowe:

muzyka popularna, kultura popularna, wartości, edukacja.

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie źródeł teoretycznych sporu o wartości edukacyj-ne muzyki popularnej, który toczy się od lat sześćdziesiątych XX wieku w sferze amerykań-skiej oraz europejskiej pedagogiki. Mimo istotnej roli, jaką popularne gatunki muzyczne, typu rock, hip-hop i techno, odegrały (i odgrywają nadal) w procesie kształtowania tożsamości kulturowej wielu pokoleń młodzieży, były one długo spychane poza mury szkoły, w najlep-szym wypadku plasowały się na marginesie oddziaływań edukacyjnych. Przyczyny tego tkwi-ły po części w wyłącznie estetycznym spojrzeniu pedagogów na utwory popularne, pozbawionym odniesień do ichszerszych funkcji, które pełnią w sferze życia codziennego odbiorców. Autor nie przedstawia przebiegu samego sporu. Zarysowując główne stanowiska (estetyczne i socjokulturowe), szuka korzeni ścierających się ze sobą przekonań w ujęciach filozoficznych, estetycznych, antropologicznych, socjologicznych i psychospołecznych kultury masowej/popularnej, które dostarczały argumentów za i przeciw obecności współczesnej muzyki młodzieżowej w programach nauczania. Pobieżny (z uwagi na złożoność problematy-ki) przegląd teorii i poglądów, na bazie których zrodził się spór o wartości edukacyjne muzyki popularnej, otwiera nowe przestrzenie działań pedagogicznych, nakierowanych na różne aspekty złożonej i wielowymiarowej kultury współczesnej.

Pobrania

Opublikowane

2014-02-16

Numer

Dział

Artykuły