Kompetencje nauczyciela geografii a wyzwania współczesnej edukacji

Autor

  • Wiktor Osuch

Słowa kluczowe:

nauczyciel geografii, jakość kształcenia, innowacyjność w edukacji, rynek pracy

Abstrakt

Artykuł zawiera wyniki badań i rozważania na temat kompetencji, a zwłaszcza kompe-tencjidydaktycznych nauczycieli geografii oraz kandydatów na nauczycieli w aspekcie wyzwań stojących przed edukacją, szczególnie wysoką jakością procesu kształcenia, innowacyjnością i koniecznością dostosowania do stale zmieniającego się rynku pracy. Autor od kilkunastu lat prowadzi badania dotyczące kształtowania kompetencji przedmiotowych i dydaktycznych studen-tów geografii —kandydatów na nauczycieli. Umiejętności komunikacyjne absolwentów szkół wyższych mają znaczący wpływ na możliwości znalezienia przyszłej pracy, a sylwetka absolwenta studiów powinna być pomocna pracodawcom w wyborze kompetentnych pracowników

Pobrania

Opublikowane

2014-02-16

Numer

Dział

Artykuły